• Sağlıklı Yaşam

  • Sürdürülebilir Çevre

  • Enerji Verimliliği

BORTEK® Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. Tic. A.Ş.

HEXAGONAL BORON NITRIDE

Hekzagonal bor nitrür(hBN) hekzagonal kristal yapıya sahip bir yapay malzemedir. Bu yapıda atomlar birbirine kuvvetli kovelat bağ ile bağlıdır ve katmanlar ise birbirine zayıf Van der Waals bağ ile bağlıdır. Kristal yapısı nedeniyle hBN çok farklı kendine özgü özelliklere sahiptir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Süper katı yağlayıcı,
1000 C ye kadar dayanıklılık,
Ergimiş metal cam ve cüruflar tarafından ıslatılmaz,
Biyouyumlu ve zehirli değildir,
Yüksek ısı iletim özelliğine sahip inert bir malzemedir.
Isıl şoklara karşı yüksek dirençlidir,
Kimyasallara karşı yüksek dirençlidir,
Elektriği iletmez,
UV ışınlarını yansıtır.

BORTEK çekirdek yetkinliğini , yüksek saflıkta, medikal kalite , mikron altı boyutlu hBN ve onun uç  ürünleri üretme olarak belirlemiştir. BORTEK’in hBN ni özel sentezleme  işlemi ile üretilir. BORTEK, insanlığın karşılaştığı önemli sorunları çözmek için çeşitli ürünler geliştirmektedir.

BORTEK Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. Tic. A.Ş.