ENERJİ VERİMLİLİK ÜRÜNLERİ

Hareketli parçalara sahip makinalar için yağlama çok önemlidir. Yağlama, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak makinanı performansını artırır ve  ömrünü uzatır. Endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerde, sürtünmeye ve aşınmaya bağlı enerji ve malzeme kayıpları ortalama olarak gayri safi milli hasılanın %5 ila %7 si mertebesinde olduğu hesaplanmaktadır.  Bugün dünyada sürtünme ve aşınma sorunları ile karşı karşıya olan yaklaşık 1 milyar araba ve 1 milyondan fazla rüzgar türbini bulunmaktadır. Sürtünme ve aşınma nedeniyle motorlarda enerji kayıplarının yaklaşık% 15 olduğu tahmin edilmektedir. Sürtünmeden kaynaklanan türbin yağı sıcaklıklarının artması nedeniyle rüzgar türbinlerinin bakım maliyeti ve arıza süresi yükselmektedir.

BORTEK, sürtünme ve aşınmayı azaltmak işin iki tip ürüne sahiptir. Bunlardan biri BORONMAX  yağ katkısı enerji verimlilik ürünüdür. 

BORONMAX

Sürtünme, mühendislikte  genellikle  temas eden yüzeyler arasındaki harekete karşı bir direnç olarak tanımlanır ve aşınmaya ve çeşitli kayıplara neden olur. BRONMAX enerji verimliliği ürünleri BORTEK tarafından sürtünme ve aşınmayı azaltmak için geliştirilmiştir. Bu ürünler içten yanmalı motorlarda, dişili kutularında ve rüzgar türbinlerinde yağ katkısı olarak kullanılır.

Saha ve labaratuar testleri, Boronmax ® ın  sürtünme katsayısını düşürdüğü ve aşınma direncini artırdığını göstermiştir.  ASTM standartlarına göre yapılan 4-Ball testinde Boronmax ® ın sürtünme katsayısını %14 azalttığı  saptanmıştır. Ayrıca ball on disk test sonuçları Boronmax ın  aşınmayını  %60 azalttığını göstermiştir.

BORONMAX enerji verimliliği ürünleri motor yağlarına, şanzıman yağlarına ve rüzgar türbini yağlarına ilave edilir , böylece yağın yağlayıcılık  özelliğini artırır. Bu, içten yanmalı motorlarda yakıt tüketimini% 20'ye kadar azaltır, aşınmayı% 60 azaltır, performansı% 10 arttırır ve emisyonu düşürür. BORONMAX dişli kutusu  yağı katkısı, dişli kutusunda % 10 enerji tasarrufu sağlar. BORONMAX rüzgar türbini yağı katkısı, rüzgar türbinlerindeki sürtünmeyi azaltarak yağ sıcaklığını düşürür ve bakım maliyetlerini azaltır.


BORONMAX ÜRÜNLERİ

Paylaş: