Kompozit hBN Kaplama

ENERJİ VERİMLİLİK ÜRÜNLERİ

Hareketli parçalara sahip makinalar için yağlama çok önemlidir. Yağlama, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak makinanı performansını artırır ve  ömrünü uzatır. Endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerde, sürtünmeye ve aşınmaya bağlı enerji ve malzeme kayıpları ortalama olarak gayri safi milli hasılanın %5 ila %7 si mertebesinde olduğu hesaplanmaktadır.  Bugün dünyada sürtünme ve aşınma sorunları ile karşı karşıya olan yaklaşık 1 milyar araba ve 1 milyondan fazla rüzgar türbini bulunmaktadır. Sürtünme ve aşınma nedeniyle motorlarda enerji kayıplarının yaklaşık% 15 olduğu tahmin edilmektedir. Sürtünmeden kaynaklanan türbin yağı sıcaklıklarının artması nedeniyle rüzgar türbinlerinin bakım maliyeti ve arıza süresi yükselmektedir.

BORTEK, sürtünme ve aşınmayı azaltmak işin iki tip ürüne sahiptir. Bunlardan biri Kompozit hBN kaplamadır.

Kompozit hBN Kaplama

BORTEK Kompozit hBN kaplama, dişlilerde ve hareketli parçalarda aşınma ve enerji kayıplarını azaltmak için geliştirilmiştir. Kompozit hBN kaplama düşük krom içeren dökme demir ve çeliklere uygulanabilir. Kaplama, bünyesinde bulundurduğu hBN ile sürtünme katsayısını düşürür. Kaplamanın sürtünme katsayısı 0,085 ve aşınmayı %60  azaltır. Ayrıca dişlilerdeki Mikropitting  Çatlağını önler ve dişli ömrünü artırır. Kompozit hBN kaplama patent korumalı bir üründür.

Paylaş: