Rüzgar Türbini Ürünleri

Rüzgar Türbini Ürünleri

Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, su ve jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. En genel yenilenebilir enerji kaynağından biri olan rüzgar enerjisinden insanlar en az 5500 yıldan beri faydalanmaktadırlar.

Rüzgâr türbini, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisinie dönüştüren bir sistemdir. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla ya depolanır ya da doğrudan alıcılara aktarılır.Rüzgâr Gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12'sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüzde rüzgâr enerjisinden üretilen toplam güç 159.213 MW civarındadır. Dünya'da rüzgârdan enerji üretiminin %36,3'ü Almanya'da gerçekleştirilmektedir. Almanya toplamda 14.612 MW güç üretmektedir ve Almanya'nın elektrik enerjisi ihtiyacının % 5,6'sını karşılamaktadır. Rüzgâr gücünden en çok yararlanan diğer ülkeler sırasıyla İspanya, ABD, Danimarka, Hindistan, Hollanda, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Çin'dir. Diğer tüm ülkeler toplamda 3.756 MW'lık güç üretimi ile % 9,3 paya sahiptirler.

Global enerji üretiminde rüzgar türbinlerinin kullanım oranının yükselmesi, rüzgar türbinleri için yapılan teknolojik çalışmaların önemini arttırmaktadır. BORTEK rüzgar türbinlerinin enerji üretim potansiyellerini arttırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek üzere başlatmış olduğu innovatif, teknolojik çalışmalar neticesinde sektöre ürün ve çözümler sunmaktadır.BORTEK rüzgar türbinlerinde yer alan bileşenlerden dişli kutusu, çıkış dişlisi, rota mekanizması yatak ve dişlileri, ana şaft yatağı ve kanatlarda kullanılmak üzere ürettiği ürün ve uygulamalar ile türbin işletme maliyetlerini düşürmeyi ve üretilen enerji miktarını yukarıya çekmeyi başarmıştır.

BORTEK ürünlerinin sağladığı faydalar
  • Plansız hizmet dışı kalma süresini düşürür
  • Daha fazla enerji üretimi sağlar
  • Ekipman verimliliğini arttırır
  • Zorlu çalışma şartları altında dişli ve yatak ömrünü uzatır
  • Sıcaklık artışını engeller
  • Gürültüyü azaltır
BORTEK Rüzgar Türbini Ürünleri
  • Dişli Kutusu enerji verimlilik ürünleri
  • Dişli kompozit kaplama
  • Yatak gresi
Rüzgar Türbinleri için BORTEK

BORTEK yenilebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan ve gün geçtikçe artan kullanım oranına sahip rüzgar türbinleri için ürettiği çözüm,ürün ve uygulamalar ile sektörde yüksek bütçelerin ayrıldığı işletme ve bakım giderlerini düşürmek ve kayıp enerji miktarlarını minimize etmektedir.

Rüzgar türbinlerinde yapılan saha çalışmalarında bakım aralıklarının arttığı, sıcaklığın ciddi oranda düştüğü ve aynı çalışma periodunda daha fazla enerji üretildiğini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar BORTEK Rüzgar Türbini çözüm ve ürünlerinin sağladığı faydaları sadece labaratuavar ortamında değil, normal çalışma ortamında da kanıtlamıştır.

BORTEK Rüzgar Türbinlerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Test aşamasına getirilen türbin kanat kaplama uygulaması ile kanat sürtünme katsayısını belirgin ölçüde düşürmek hedeflenmektedir.

Paylaş: